Nieuws

Lucas Veraghtert Keizer van de Hoge Gilderaad

Na 3 maal opperkoning geschoten te hebben, is Luc "KEIZER van DE HOGE GILDENRAAD"
Dit is een eretitel voor de rest van zijn leven. Hij zetelt in deze functie in de "WET" van de Hoge gilderaad.

Lucas Veraghtert Keizer van de Hoge Gilderaad

Na 3 maal opperkoning geschoten te hebben, is Luc "KEIZER van DE HOGE GILDENRAA"
Dit is een eretitel voor de rest van zijn leven. Hij zetelt in deze functie in de "WET" van de Hoge gilderaad.

Karel De Cuyper Koning

Op 7 mei 2022 schoot Karel De Cuyper koning op Keessens Molen op de Geelsebaan

Corona

Wegens de crisis naar aanleiding van de corona virus zijn voorlopig alle activiteiten geschrapt.
We hopen echter om in 2022 de draad weer op te nemen.

De gilde in rouw

Onze gilde heeft op korte tijd vier leden moeten afgeven.

Op 17 maart 2018 overleed onze gildezuster Mia Goossens.

Op 18 maart 2018 is onze Keizer Joost Eelen van ons heengegaan.

Op 28 april 2018 is ook onze gildezuster Melanie Van Gorp ingeslapen

Op 7 augustus 2018 ging Maria Meeuwsen na meer dan 100 jaar van ons heen.

We steunen de families met dit overlijden en gedenken hen in hun gebeden.

Overlijden Louis Van Laer

Louis, gekend als Witte Tit, was geen lid van onze gilde, wel van de collega's van de Sint Sebasteaensgilde.We hadden echter een nauwe band met Louis.
Louis heeft indertijd zijn medewerking verleend als oproeper aan onze varkenskoppen verkoop.
Louis overleed op 25 april 2017

Keizer en koningin ontvangen op het gemeentehuis.

Zaterdag 3 oktober werden de koning(in) Mia Hannes en de nieuwe keizer Joost Eelen ontvangen op het gemeentehuis.
Mies Meeuws, waarnemend burgemeester heten ze allen welkom.
De andere schepenen boden Mia een bloementuil aan. Joost kreeg een paket "Kastel" aangeboden.
Daarna genoten de gildeleden van de aangeboden receptie. Onze 100jarige Mie demonstreerde hoe ze nog met gestrekte benen met de vingers de grond raakten. Mies Meeuwsen wilde dit nadoen, maar moest de duimen leggen.
De gilde dankt het schepencollege voor deze ontvangst en waardering.

Mie 100 jaar!

Onze kranige dame is ondertussen 102 geworden!! Proficiat Mie!

Lucas Veraghtert Keizer van de Hoge Gilderaad der Kempen

Luc Veracghtert schoot reeds tweemaal achter elkaar de hoofdvogel, waardoor hij de titel kreeg van OPPERKONING.
Zondag 28 juni 2015 deed hij dit voor de derde keer!! Hier door krijgt hij na 5 jaar de titel van KEIZER VAN DE HOGE GILDENRAAD. Hij zetelt dan levenslang in De Wet; het bestuursorgaan van de Hoge Gilderaad der Kempen.
Luc is ook nog Keizer van de Sint Antoniusgilde.
Proficiat Luc!

Nieuwe keizer! Nieuwe koning(in)

Op 10 mei 2015 vond de driejaarlijkse koningsschieting van de Sint Antoniusgilde van Kasterlee plaats in de Molenstraat te Lichtaart.
Joost Eelen schoot de vogel voor de derde keer op rij af en werd zo KEIZER van de gilde.
Mia Hannes schoot vervolgens de koningsvogel en is voor de eerst volgende 3 jaar KONING(IN).

De gasten mochten ook meeschieten maar kunnen geen koning worden maar haalden wel de vogel naar omlaag:
Ad Van Laarhoven, Chris Mertens, Gaston Maes en Ludo Michiels.

Pagina's