De gilde in rouw

Onze gilde heeft op korte tij twee leden moeten afgeven.

Op 17 maart 2018 overleed onze gildezuster Mia Goossens.

Op 18 maart is onze Keizer Joost Eelen van ons heengegaan.

We steunen beide families met dit overlijden en gedenken hen in hun gebeden.