De gilde in rouw

Onze gilde heeft op korte tijd vier leden moeten afgeven.

Op 17 maart 2018 overleed onze gildezuster Mia Goossens.

Op 18 maart 2018 is onze Keizer Joost Eelen van ons heengegaan.

Op 28 april 2018 is ook onze gildezuster Melanie Van Gorp ingeslapen

Op 7 augustus 2018 ging Maria Meeuwsen na meer dan 100 jaar van ons heen.

We steunen de families met dit overlijden en gedenken hen in hun gebeden.

Afbeeldingen: