Lucas Veraghtert Keizer van de Hoge Gilderaad

Na 3 maal opperkoning geschoten te hebben, is Luc "KEIZER van DE HOGE GILDENRAA"
Dit is een eretitel voor de rest van zijn leven. Hij zetelt in deze functie in de "WET" van de Hoge gilderaad.