Lucas Veraghtert Keizer van de Hoge Gilderaad der Kempen

Luc Veracghtert schoot reeds tweemaal achter elkaar de hoofdvogel, waardoor hij de titel kreeg van OPPERKONING.
Zondag 28 juni 2015 deed hij dit voor de derde keer!! Hier door krijgt hij na 5 jaar de titel van KEIZER VAN DE HOGE GILDENRAAD. Hij zetelt dan levenslang in De Wet; het bestuursorgaan van de Hoge Gilderaad der Kempen.
Luc is ook nog Keizer van de Sint Antoniusgilde.
Proficiat Luc!